Złotystok

Firma działa na rynku chemicznym w sektorze farb i systemów antykorozyjnych. Od 2010 roku kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku przemysłowych zabezpieczeń antykorozyjych firma zaczyna wprowadzać na rynek detaliczny, aby sprawdzone rozwiązania były dostępne dla wszystkich konsumentów. Przewodnim hasłem dla firmy Złoty Stok jest „Profesjonalna Antykorozja.” Produktem polecanym przez Kolor Farby jako najlepsze zabezpieczenie metalu jest Unikor C – podkład antykorozyjny.

UNIKOR C – podkład antykorozyjny

unikorC_zlotystokPodkładowa farba antykorozyjna Unikor C jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkilowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających i pomocniczych. Daje szybkoschnące, matowe, elastyczne powłoki doskonale przyczepne do podłoża, o stosownej do przeznaczenia twardości. Stosuje go się do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia ich przed korozją. Zaleca się stosować go jako podkład pod następujące farby i emalie nawierzchniowe: alkidowe, alkidowe modyfikowane, nitrocelulozowe poliwinylowe i chlorokauczukowe.